Správa v oblasti technické a provozní

- zajištění 24 hodinové havarijní služby
- zajištění běžných oprav spojených s běžnou údržbou nemovitosti
- při větších opravách a rekonstrukcích zajistíme výběrová řízení
- dle požadavků klienta můžeme doporučit kvalitní a osvědčené dodavatelské firmy
- úzká spolupráce při řešení revitalizace domu
- zajišťujeme podklady a přílohy související se zřizováním úvěrů, dotací atp.
- evidence a provádění všech revizí a porevizních oprav
- vedení technické evidence (pasporty domů, bytů a nebytů
- zajištění odečtů poměrových měřidel stv, tuv a tepla
- nabízíme možnost výběru vhodného pojištění nemovitosti z několika nabídek

Správa v oblasti ekonomické

- vedení podvojného účetnictví na běžných účtech
- vedení úvěrových účtů
- fakturační evidence
- aktuální a archivní evidence předpisů a plateb všech jednotek
- pomoc při vymáháhaní pohledávek (předžalobní upomínky, podklady pro soudní řízení atd.)
- komunikace s Českou poštou a následná evidence plateb přes SIPO
- vyúčtování záloh za služby spojené s užíváním bytu dle platných předpisů a norem
- zajistíme případné změny záloh a výše platby do fondu oprav

Další činnosti spojené se správou nemovitosti

- nabízíme pomoc při vzniku SVJ
- zajištění účasti notáře pro zápis ze schůze 1. shromáždění
- přípravíme prezenční listinu včetně plných mocí provlastníky, kteří se nemohou účastnit shromáždení
- dle zájmu či potřeby klienta poskytujeme služby právní, technické, poradenské a realitní.


Společnost

Oblast činnosti

Reference

Časté dotazy

Ke stažení


Kontakty